Jak jsme splnili své úkoly za rok 2019. Je to rok, co jsme otevřeli.

3. 11. 2020

V září tomu byl přesně rok, co se nám a vám podařilo otevřít kuchyni pro hladovějící lidi v Sanaa. Dále v textu najdete cíle, které jsme si stanovili naplnit a jak se nám to povedlo.

Cíle Pomůžu, jak můžu, z. s. pro rok 2019:

a) Zajistit transparentní převod-dodání finančních prostředků do Sanaa.

V průběhu roku od června 2019 do prosince 2019 bylo převedeno celkem 390 000 Kč.

b) Zabezpečit prostor a zahájit chod veřejné přípravny jídel (suroviny, personál, materiál, energie) pro nejohroženější skupiny a koordinaci jeho výdeje. Strava je určena lidem se speciálním potvrzením z místní radnice. O chod organizace v místě se stará výhradně místní komunita.

Funguje už rok. navzdory všemu, co se ve světě děje.

c) Zajistit jedno teplé jídlo denně pro nejohroženější skupiny. Počet odbavených osob bude vždy odvislý od aktuálních finančních prostředků.

V průběhu roku 2019 bylo evidováno a k dnešním dni je 166 osob. Převážně maminek a dětí.

d) Prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí a mediálních partnerů zprostředkovávat maximální množství informací o Jemenu – současná situace vs. turismus, přírodní krásy a bohatství, lidé, řemesla, produkty. 

V roce 2019 byly informace zaměřeny primárně na probíhající konflikt a stav společnosti z pohledu humanitární krize. Pro rok 2021–2022 plánujeme rozšířit celkovou komunikaci dle výše uvedeného záměru s cílem umožnit dárcům hlubší poznání oblasti našeho působení a všech lidí v projektu na české jemenské straně.

e) Spolupracovat s relevantními fungujícími nevládními organizacemi v ČR, Jemenu a ve světě a relevantními institucemi.

Navázán pravidelný kontakt s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, dále konzultace s organizacemi Integra a Mary´s Meals.

f) Zajistit krabičky na jídlo místo sáčků, spustit motivační program pro jejich používání. Ekologický benefit: místo tradičních jednorázových plastových sáčků, do kterých všude v Sanaa vydávají jídlo pro celou rodinu, se budou užívat pevnější omyvatelné plechové krabičky. Každá registrovaná rodina dostane jednu krabičku při otevření kuchyně a strávníci si budou krabičky denně nosit. Systém motivací-kdo nebude zapomínat krabičky může se každý zúčastnit pravidelného losování o potravinový balíček.

Podařilo se realizovat úspěšně v plné míře.

g) Dát práci a možnost výdělku místním lidem.

Po celý rok měli díky pomoci dárců prostřednictvím naší organizace pravidelný příjem 4 lidé – kuchař, pomocník, projektový manažer a manažer kuchyně.

Cíle pro rok 2019 byly splněny. Navíc se povedlo zapojit do dárcovství i místní komunitu, Jemence v Sanaa i mimo něj. Naši přátelé v Sanaa, kteří projekt řídí, dokázali také brilantně reagovat na katastrofální situaci v zemi v souvislosti se šířením COVID-19 a za přísných podmínek udržet jídelnu v chodu.  Toto vše považujeme za velký úspěch všech, kteří projekt podporují nebo pro něj pracují.

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz