Zpráva Mezinárodní organizace pro uprchlíky OSN o situaci v Jemenu

5. 3. 2021

Níže si dovolíme publikovat poslední zprávu Mezinárodní organizace pro uprchlíky OSN o situaci v Jemenu. Přibližuje zase z jiného úhlu v jaké situaci se lidé v Jmen nacházení. 

Již sedmým rokem se Jemen nachází ve spárech největší krize na světě, která ohrožuje životy milionů občanů. Mezinárodní organizace pro imigraci (IOM) tedy vyzývá k pomoci pěti milionům lidí postižených touto krizí, a to prostřednictvím virtuální dárcovské konference. Přes 10 500 lidí v poslední době opustilo území Maribu, kde se boje v minulých týdnech značně zintenzivnily, přičemž Mezinárodní organizace pro imigraci poskytne alespoň třetinu požadované sumy lidem postižených maribskou krizí, respektive imigrantům a místním komunitám.

V takové situaci vyhroceného konfliktu, kdy jsou lidé nucení postižení místo vysídlit a kdy čelí upadající ekonomice a rozpadu veřejných institucí, se dá očekávat, že jemenský národ postihne problém s podvýživou a celkovým nedostatkem potravin v alarmujícím měřítku. Právě dnes se vlády po celém světě sejdou, potvrdí svůj závazek vůči Jemenu a přislíbí finanční podporu humanitární pomoci. „IOM se společně s našimi humanitárně zaměřenými partnery obávají vážných dopadů, které může způsobit trvající nedostatek financí, neboť tak nebude poskytnuta pomoc imigrantům, vysídleným obyvatelům a dalším zranitelným částem populace, aby přežili nejen hrozící hladomor, ale také vyostřující se válečný konflikt a pandemii," pronesl António Vitorino, generální ředitel dárcovské konference, již spolupořádají vlády Švédska a Švýcarska.

„Jemen už za běžných okolností potřeboval značnou pomoc, nicméně ji nyní potřebuje ještě více kvůli druhé vlně Covidu-19 a opětovné eskalaci problému v Maribu, jenž vedl k vysídlení tamních dosti zranitelných rodin," dodal Vitorino. OSN předpokládá, že se v Jemenu momentálně pohybují asi čtyři miliony vysídlených lidí, kteří nemají přístup k bezpečnému zázemí, čisté vodě a zdravotní péči. Podstatnou část této skupiny tvoří Jemenci, jež byli nuceni opustit maribský region kvůli místní nepřátelské atmosféře. Minimálně trojice vysídlených oblastí byla v rámci konfliktu přímo napadena, přičemž většina rodin se musela přestěhovat už poněkolikáté.

„Z dat poskytnutých OSN je zřejmé, že obyvatelé Jemenu budou v roce 2021 čelit rekordně závažnému nedostatku potravin, což ohrozí ty nejzranitelnější skupiny lidí, tedy především vysídlené občany a imigranty s omezeným přístupem k pomoci či vodnímu zdroji," řekl dále Vitorino. Navzdory snížení celkového počtu imigrantů na území Jemenu z 138 000 v roce 2019 na 37 500 v roce 2020 tito lidé nadále nejsou zabezpečeni. Tisíce migrantů jsou napříč celou zemí zcela odříznutí bez možnosti v cestě pokračovat či se navrátit do svých domovů. Většina z nich přebývá na ulicích, kde se jen stěží dá sehnat pitná voda, jídlo a lékařská pomoc. Navíc se stávají obětmi násilí, vykořisťování či se ocitají ve vazbě.

V roce 2020 OSN zintenzivnilo pomoc vysídleným lidem na území Jemenu a snažilo se také obnovit humanitární program v Etiopii jakožto okamžitou pomoc pro záchraně životů. „Jelikož více než 24 milionů lidí je v nouzi a potřebuje alespoň nějakou formu pomoci, jsou také potřeba větší finanční injekce, aby byla pomoc adekvátní. Snížení finanční podpory se značně podepsalo na situaci v roce 2020, přičemž nejvíce na krácení rozpočtu doplatili právě obyvatelé měst jako Aden či Marib, kde tisíce lidí strádají a potřebují pomoc," pokračoval Vitorino v objasňování problému. „Extrémně důležitá je okamžitá pomoc Jemenu, zároveň ale IOM pokračuje v usilování o ukončení konfliktu a následný, dlouhotrvající mír. Ukončení nepokojů je stěžejní hlavně pro maribský region, kde neutuchající konflikty ohrožují životy tisíců lidí." Do konce roku 2021 by IOM chtělo vybrat 170 milionů dolarů, aby mohli pomoci 5,1 milionů lidí na území Jemenu, a to včetně imigrantů, vysídlených lidí a také komunit, které se již snaží těmto lidem pomoci. IOM pomáhá v různých sektorech, například zajišťují zdravotnickou péči, vodu, dezinfekci, základní hygienické potřeby, zázemí, správu kempů, jejich přemístění či ochranu a zajišťují také bezpečí samotným migrantům společně s dalšími možnostmi humanitární pomoci.

Celý text v originále najdete ZDE >


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz