Petr Tesařík: Proč pomáhám já

24. 5. 2019

16. května jsme obdrželi velikou částku ve výši 20 000 Kč na podporu jídelny pro hladové v Jemenu od pana Petra Tesaříka. Spolu s poděkováním jsme mu položili otázku proč se i on, stejně jako vy všichni, kteří nás podporujete a jimž patří velký dík, rozhodl přispět nemalým obnosem.

Jeho osobní odpověď je zde: "Já jsem hledal, jak poslat "peníze na hlad". Tak se u nás v rodině říká penězům ušetřeným v postní době. Dávat potřebnému znamená splácet dluh. (Kompendium sociální nauky církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008; ISBN 978-80-7195-014-1, s. 215). A protože dluhy se mají vracet, nemohu jinak. Mimoto daňový řád ČR umožňuje o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, a to až do výše 10% příjmů. Myslím si, že každý zodpovědný občan by se měl snažit využít této možnosti na maximum – pokud mu to finanční situace umožňuje. V mém případě to bylo jasné; co bych s těmi penězi jinak dělal? Dostavěl podkroví? Dům může počkat, ten hladem neumře… A děti musejí nanejvýš o něco déle snášet trochu nepohodlí, to  se přece vůbec nedá srovnávat!"

A jak se o našem projektu dozvěděl. Z článku v DeníkuN. I zde patří náš dík. 

Každý z nás má  svou vnitřní motivaci k pomoci potřebným. Tahle je tedy jedna z nich. 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz