Kontakt

Pomůžu jak můžu, z.s.

Dvořákova 15

702 00 OSTRAVA 

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 075 95 930

Výpis ze Spolkového rejstříku »

Výpis ze Sbírky listin »

 

Tel.: + 420 773 004 098

E-mail: info@pomuzujakmuzu.cz

 

Bankovní spojení

2701537846/2010 (CZK)

IBAN: CZ20100000002701537846

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

2301537847/2010 (EUR) 

IBAN: CZ6820100000002301537847

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

 

Sociální sítě

facebook »

 

GDPR

V souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") Vám Pomůžu jak můžu, z.s., se sídlem Dvořákova 1041/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 07595930 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") předkládá informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů:

Osobní údaje získáváme v případě dárcovství pro zpracování darovací smlouvy a potvrzení o daru pro daňové účely, účetnictví a zveřejnění seznamu dárců, a také v případě pořízení fotografií a jejich zveřejnění na základě Vašeho souhlasu. Fotografie zpracováváme za účelem informování o činnostech našeho spolku.

Pomůžu jak můžu, z.s. zpracovává následující osobní údaje: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v souvislosti se zákonnou povinností. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Osoby, kterým jsou osobní údaje zpracovávány, mohou uplatňovat tato práva: 

  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu osobním údajům zpracovávaným spolkem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  • požadovat vymazání zpracovávaných osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů spolkem
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl/a spolku (tj. požadovat vydání zpracovávaných os. údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu)
  • podat stížnost dozorovému orgánu, v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR
  • pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním (nejčastěji u fotografií), máte právo souhlas odvolat. Tím vak není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (tj. nelze zpětně zamezit již zveřejněnému).

Svá práva vůči Pomůžu jak můžu, z. s. můžete uplatnit na e-mailové adrese info@pomuzujakmuzu.cz.

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz