O nás

Proč jsme to daly dohromady

Jsme tři holky z Ostravy Radka, Táňa a Šárka. Všechny děláme mnoho let, pro nás zajímavou a naplňující, práci. Radka a Táňa v oblasti projektového řízení charitativních a humanitárních projektů pro organizace v České republice i velké mezinárodní organizace. Šárka v oblasti sportu, který vždycky zasahuje zodpovědnost k sobě samému i světu kolem. Kromě spolupráce na projektech „cizích“, jsme vždy vymýšlely a realizovaly ty své.

A pak je tady Sabina, kamarádka, původem z Prahy. Má českou maminku, tatínka z Jemenu, Tam se také ve dvaceti vydala, našla lásku svého života, vdala se a vychovává s manželem Khalídem tři děti. Už několik let uprostřed zuřící války, hrůzy, hladomoru a nespravedlnosti.

A tak se spojily tři věci – projekty Šárky oslovují tisíce lidí s obrovským potenciálem solidarity, velmi často ženy, Táňa je neskonale schopný administrátor se srdcem na správném místě a Radka se Sabinou chtějí dělat konkrétní pomoc, malou, ale přímou. Hned na místě, kde to bolí, protože Radka Jemen zná velmi dobře z doby před válkou ze svého působení v zemi pro OSN a také ze současnosti, kdy ve spolupráci se Sabinou zajišťovala humanitární pomoc místním lidem.  A Sabina vidí každý den kolem sebe umírat děti hladem.

Nedokážeme zachránit 22 milionů lidí, kteří pomoc potřebují. Umíme ale společnými silami sehnat peníze na malou kuchyň, rýži, vodu, plyn a pomoci co nejvíce lidem v nejbližším okolí. V této chvíli nejbližším okolí naší kamarádky v jemenském Sanaa. Prostě pomoci nejzranitelnějším, bez ohledu na náboženství, etnickou příslušnost nebo národnost.

A v tom všem nám pomáhají naši muži, naše rodiny i naši přátelé. Darují svůj čas, svou práci, to, co umí a vůli se učit. Prostě tak, jak mohou.

Protože pomáhat je přirozenost. A není třeba vysvětlovat proč pomoci, ale jak.

Proto jsem tady a chystáme se navařit zrovna teď právě po Jemen. Příště to může být kdekoli jinde na světě.

Projekt realizujeme ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

 

Kdo jsme

 sarka

Šárka Mokrá

Šárka je manažerkou speciálních projektů na volné noze. V projektu má na starosti PR, komunikaci, marketing a kreativu. Je předsedkyní spolku Pomůžu jak můžu.

Pochází z Ostravy. Žije v Ostravě. Vystudovala politologii a Evropské studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala a řídila projekty ve veřejné správě, od střední školy je také angažovaná v mezinárodních sportovních projektech v České republice, z nichž některé posouvá a rozšiřuje a jiné, nové, úspěšné vymýšlí, řídí a realizuje.

 

radka

Radka Kristýna Chobotová

Radka je nezávislý odborník na problematiku mezinárodní humanitární pomoci.   V projektu má jako znalec reálií na starosti mapování situace v krizových oblastech, zabezpečení přímých kontaktů v zemích realizace našich projektů a jejich komplexní koordinaci na místě poskytování pomoci. Je zakládající členkou spolku Pomůžu jak můžu.

Pochází z Ostravy. Vystudovala Veřejnou správu na Univerzitě v nizozemském Leidenu, kde se specializovala na azylovou problematiku. V oblasti mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci se pohybuje řadu let a jako projektová manažerka působila v několika mezinárodních organizacích v Evropě, Jemenu, Egyptě a Brazílii. V současné době žije a pracuje v Brazílii.

 

 

 tana

Taťána Boháčová

Taťána je zkušenou administrátorkou velkých projektů v oblasti humanitární a charitativní pomoci. V projektu má na starosti legislativu, administrativu a administraci našich projektů. Je zakládající členkou spolku Pomůžu jak můžu.

Žije v Ostravě. Studovala na zdravotní fakultě Ostravské univerzity a na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Deset let pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci, má zkušenosti s fundraisingem a pořádáním charitativních a kulturních akcí pro veřejnost.

 

sabina

Sabina Addailamy

Sabina je za normálních okolností učitelkou angličtiny v Sanna a pravou rukou svého muže v jeho firmě. V projektu má na starosti kompletní management kuchyně v Sanaa - koordinaci dobrovolníků, zajištění prostor, energií, surovin, přípravu a distribuci jídla.

Pochází z Prahy, žije v Sanaa. Vystudovala gymnázium v Praze. Ve dvaceti odešla do Jemenu, rodné země svého otce. A zůstala zde natrvalo. Po boku svého muže vychovává tři děti. Před válkou se podílela na řízení jeho společnosti, dnes se snaží pokračovat ve výuce angličtiny a také výrobě šperků. Především se ale koncentruje na pomoc lidem kolem sebe, kteří přišli úplně o všechno. Je členkou spolku Pomůžu jak můžu.

 

 

khaled

Khaled Addailamy

Khaled, manžel Sabiny. Je Jemenec. Od svých třinácti žil s rodinou ve Velké Británii, kde strávil dvacet let. Velká část rodiny tam stále žije. Po svém návratu do rodné země založil vlastní firmu zaměřenou na pomoc zahraničním společnostem prosadit se na jemenském trhu. Zastupuje společnosti z USA, Velké Británie, Číny a z České republiky. 

Koordinuje se svou ženou Sabinou projekt v Jemenu. Zajišťuje suroviny, pomocníky, nákupy, energie. Je členem spolku Pomůžu jak můžu.

 

silvie

Drahomíra Kyzková

Zdravotní sestra působící celou kariéru na operačních sálech, kromě let 2005- 2009, kdy pracovala jako dobrovolná sestra v Jemenu. Pro místní neziskovou organizaci YDF organizovala a realizovala pomoc chudým rodinám, působila jako hlavní sestra a mentor ošetřovatelského týmu ve zdravotním centru, vykonávala činnost komunitní sestry. Po návratu z Jemenu rok pracovala jako konzultant pro rozvojovou pomoc Jemenu ve firmě Technoexport. Jako vášnivý milovník Jemenu a znalec jemenských reálií s množstvím přímých relevantních osobních kontaktů v zemi i mimo ni se podílí na fundraisingu a koordinaci přímé pomoci v Jemenu. Je členkou spolku Pomůžu jak můžu.

Pochází z obce Kružberk (Vítkovsko). Vystudovala Slezskou univerzitu v oboru ošetřovatelství, Ostravskou univerzitu obor koordinátor zdravotně sociální péče. V současné době (je na mateřské dovolené) žije Opavě.

 

 

vlastimil

Vlastimil Bijota

Vlastimil svou kreativitu propůjčuje projektu jak jen může a to zejména na sociálních sítích. Je členem spolku Pomůžu jak můžu.

 

 

 

Mise a vize

Když v důsledku nepředvídatelné situace jako je válka nebo přírodní katastrofa velký počet lidí bojuje o přežití, nemá přístup k potravinám, k vodě, k bydlení, nemá finanční prostředky a ani si je nemůže zajistit, protože úplně všechny struktury jsou porušeny, pak musí přijít pomoc přítele. Bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost.

Pomoc přítele lidem, kteří navíc nemají zajištěnou bezpečnost, neví, kdo jim může ublížit a jak. Žijí v neustálém strachu, někteří nemají kde bydlet. Nemají zabezpečenu dostatečnou zdravotní péči, sužují je závažné choroby a umírají i na ty, za jiných okolností, banální. Často přijdou o rodinu, nejbližší přátele. Nemají vůbec žádné jistoty. Pak může pomoci přítel.

Chceme být těmito přáteli a vytvářet podmínky pro to, abyste i vy mohli pomáhat. Kdekoli na světe.

 

Důležitá poznámka:

Nesuplujeme už současné funkční systémy, ale hledáme „dírky“ tam, kde to pro velké organizace ještě není zajímavé a kde známe konkrétní osoby, kde máme „kamarády“. A s velkými organizacemi konzultujeme, jsme ve spojení. A pokud budeme moci býti prospěšní i my jim, jsme připraveni.

 

Strategický plán 2018–2022

Ke stažení v pdf »

 

Stanovy spolku

Ke stažení v pdf »

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021 (pdf) »

Výroční zpráva za rok 2020 (pdf) »

Výroční zpráva za rok 2019 (pdf) »

Výroční zpráva za rok 2018 (pdf) »

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz